prokop2Pan Paweł Prokop zarządza 8 hektarowym rodzinnym gospodarstwem sadowniczym w Warce. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie jabłoni, które stanowią prawie całą jego powierzchnię uprawową. W sumie uprawianych jest 5 odmian jabłoni: ’Ligol’, ‘Šampion’, ‘Elstar’, ‘Idared’ i ‘Gloster’. Oprócz nich na niewielkim areale znajdują się również grusze odmiany ‘Konferencja’. Podstawowymi odmianami jabłoni, zajmującymi największą powierzchnię są ’Ligol’ oraz ‘Šampion’. Właśnie na te dwie odmiany, na powierzchni 2 ha zastosowano po raz pierwszy w ubiegłym sezonie preparat Carpovirusine Super SC.

Pan Prokop o tym preparacie dowiedział się podczas studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW. Postanowił zastosować Carpovirusine w swoim sadzie, gdyż chciał wypróbować nową metodę zwalczania owocówki jabłkóweczki, która stanowiłaby alternatywę do metody chemicznej. Wcześniej w gospodarstwie nigdy nie stosowano w walce z jakimkolwiek szkodnikiem, czy chorobą żadnego preparatu biologicznego.

Skuteczność działania Carpovirusine ocenia jako dobrą, na jesieni zaobserwował znaczący spadek uszkodzeń na owocach. Twierdzi, że preparat zastosowany na drugie pokolenie szkodnika poradził sobie w 80, a nawet 90%.

Owocówka jabłkóweczka jest poważnym szkodnikiem w sadzie zwalczanym od wielu lat razem z innymi zwójkami. Corocznie obserwuje się podobny stopień nasilenia tego szkodnika. Obecnie największy problem w sadzie stanowią mszyca jabłoniowa oraz zwójka siatkóweczka. Mając na uwadze faunę pożyteczną, w tym sezonie ograniczono stosowanie pyretroidów, co przyczyniło się do wzrostu liczebności populacji mszyc.

W celu monitorowania lotu owocówki w gospodarstwie już od wielu lat, począwszy od maja do sierpnia zastosowanie mają pułapki feromonowe. Lustracje zarówno zawiązków, jak i owoców wykonywane są przez właściciela systematycznie. W zakresie doradztwa o zagrożeniach w sadzie Pan Prokop korzysta z Info-Karty Agrosimexu.

Preparat w ubiegłym roku zastosowano przy znacznym nasileniu szkodnika, podczas ciepłego dnia, ze względu na dobre warunki pogodowe nie było konieczności powtarzania zabiegu. W latach ubiegłych stosowano na owocówkę standardowe insektycydy Calypso 480 SC oraz Runner 240 EC.

prokop1Po jednorazowym zastosowaniu preparatu jednak trudno polecić Carpovirusine sąsiadowi, gdyż mimo zadowalającej skuteczności, jednokrotne jego użycie to za mało by się przekonać, a oprócz tego nie jest pewien czy sąsiedzi stosujący regularnie standardowe preparaty chemiczne uwzględniliby i zrozumieli idee biologicznego preparatu.

W tym roku nie przeprowadzono zabiegu biopreparatem na pierwsze pokolenie owocówki jabłkóweczki, użyto przeciw temu szkodnikowi preparatu Nurelle D 550 EC. Prawdopodobnie oprysk z użyciem Carpovirusine zostanie wykonany na drugie pokolenie szkodnika w tym sezonie wegetacyjnym.

Wywiad przeprowadziła Pani Marta Rytel

Powrót