Jest właścicielem 22-hektarowego gospodarstwa sadowniczego położonego w miejscowości Drwalew, w powiecie grójeckim. Od pięciu lat należy do grupy producentów owoców Profisad. Obok jabłoni, które zajmują największy areał (około 14ha) Pan Andziak uprawia również truskawki (4ha), czereśnie (2ha) oraz na małej powierzchni grusze. Głównymi odmianami jabłoni są ‘Jonagold’ oraz ‘Gala’, powierzchnia tych odmian stanowi około 65% całego areału uprawowego. Pozostałe odmiany: ‘Ligol’, ‘Šampion’ i ‘Golden Delicious’ zajmują od 1 do 2ha każda.

Pan Andziak już od dawna zwraca uwagę na brak pozostałości pestycydów w owocach i ogranicza w swoim sadzie stosowanie pyretroidów. Preparat Carpovirusine Super SC zna ze swojego doświadczenia od wielu lat, w ubiegłym roku stosował go na larwy drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki, na wszystkie odmiany w swoim sadzie. Łącznie na powierzchni około 10ha. Opryskiwane drzewa były w różnym wieku od 4 do 12 lat. Ponieważ dzień był ciepły i suchy nie zaistniała konieczność ponownego stosowania preparatu.

Skuteczność Carpovirusine Pan Andziak ocenia bardzo wysoko. Z tego względu poleciłby ten preparat swojemu sąsiadowi. Kolejną zaletą tego biopreparatu jest jego bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. W przeszłości już był stosowany inny preparat biologiczny na owocówkę (Spin Tor), lecz jego cena jest zbyt wysoka jak na preparat selektywny. Jedyne zastrzeżenia dotyczące Carpovirusine są związane ze sposobem jego przechowywania. Obok Carpovirusine w ubiegłym sezonie stosowane były standardowe insektycydy na drugie pokolenie owocówki: Insegar 25 WP, Steward 30 WG oraz Runner 240 EC.

Owocówka jabłkóweczka nie jest teraz szczególnie ważnym szkodnikiem w sadzie Pana Andziaka, aczkolwiek od kilku lat zwraca się na nią uwagę i wykonuje zabiegi mając na uwadze ten gatunek. Zazwyczaj są to zabiegi na oba pokolenia, w zależności od nasilenia szkodnika. Głównymi szkodnikami jabłoni są na chwilę obecną mszyce, przędziorki oraz w zależności od sezonu szpeciele.

Do rejestracji dynamiki lotu tego gatunku zwójki stosowane są od początku maja, corocznie pułapki feromonowe. Do regularnego przeprowadzania lustracji w sadzie Pan Andziak przykłada dużą wagę i wykonuje je osobiście. W zakresie informacji o zagrożeniach w sadzie polega na profesjonalnym doradztwie.

W tym sezonie nie było potrzeby przeprowadzania zabiegu na pierwsze pokolenie szkodnika za względu na niskie nasilenie lotu motyli. Lecz prawdopodobnie zostanie on przeprowadzony w późniejszym okresie na drugie pokolenie, oprócz Carpovirusine zastosowane również zostaną preparaty konwencjonalne: Steward 30 WG i Runner 240 EC.

Wywiad przeprowadziła Pani Marta Rytel

Powrót