Celem ankiety było poznanie spostrzeżeń i opinii sadowników na temat zastosowanego po raz pierwszy w Polsce biologicznego preparatu Carpovirusine Super.

Spośród osób, które wzięły udział w prapremierze preparatu Carpovirusine Super w 2008 roku środek zastosowało na drugie pokolenie owocówki jabłkóweczki ok. 60 % sadowników. Z osobami tymi została przeprowadzona ankieta a jej wyniki zamieszczono poniżej. Pozostałe osoby, które zakupiły produkt deklarują zamiar przeprowadzenia zabiegu na pierwsze pokolenie szkodnika w obecnym sezonie.

 • Powody, dla których ankietowani sadownicy zdecydowali się na zastosowanie preparatu Carpowirusine Super SC
  wykres_1

Ankietowani ocenili efekt działania preparatu Carpovirusine Super za pomocą skali od 1 do 5, żadna z ankietowanych osób nie wyraziła niezadowolenia ze skuteczności jego działania (nie przyznała oceny 1 lub 2).

Skala oceny:
1 – wystarczający; 2 – zadowalający; 3 – dobry; 4 – bardzo dobry; 5 – znakomity

 

 • Efekt działania preparatu Carpovirusine Super SC według ankietowanych
  wykres_2

82% ankietowanych zadeklarowało chęć zastosowania preparatu ponownie w przyszłym sezonie na pierwsze pokolenie owocówki jabłkóweczki. Jedynie 9% ankietowanych jest niezdecydowanych ze względu na jego cenę również 9% osób nie jest zainteresowanych ponownym zakupem. Wymienianym powodem rezygnacji z zakupu jest selektywność preparatu. Oczekuje się większego spektrum działania np. na owocówkę śliwkóweczkę na śliwach.

 

 • Czy zamierza Pan/i ponownie zastosować preparat w przyszłym sezonie ?
  wykres_3

Znacząca większość ankietowanych (64%) zarekomendowałoby Carpovirusine Super swojemu sąsiadowi. Jedynie 9% ankietowanych osób nie poleciłoby, powołując się na brak troski sąsiada o pozostałości preparatu w owocach. Osoby niezdecydowane jako argument podają cenę preparatu. Wątpliwości wśród ankietowanych budziły również warunki przechowywania Carpovirusine Super w punktach dystrybucji. Istnieje obawa, że nieodpowiednie przechowywanie preparatu w sklepie przełoży się na spadek jego skuteczności. Kłopotliwe jest również dla ankietowanych przechowywanie preparatu po zakupie.

 

 • Czy poleciłby Pan/ poleciłaby Pani preparat Carpovirusine Super swojemu sąsiadowi ?
  wykres_4

Areał, na którym ankietowani sadownicy stosowali preparat Carpovirusine Super był dość zróżnicowany. Zabiegi przeprowadzano zarówno na uprawach o małej powierzchni (0,4 ha), z których owoce są przeznaczone na własne potrzeby, jak i w sadach o powierzchni do 12 ha. Prawie połowa gospodarstw sadowniczych, w których zastosowano Carpovirusine Super jest położona w województwie mazowieckim.

 

 • Powierzchnia, na jakiej ankietowani stosowali preparat
  wykres_5

Struktura odmian w gospodarstwach ankietowanych jest znacznie zróżnicowana. Dominujące odmiany uprawiane przez większość ankietowanych to ‘Jonagold’, ‘Idared’, ‘Golden Delicious’ oraz ‘Šampion’.

 

 • Struktura odmianowa sadów ankietowanych
  wykres_6

  Również wiek drzew w gospodarstwach ankietowanych jest zróżnicowany.

 

 • Wiek sadu ankietowanycg
  wykres_7

  54% spośród ankietowanych sadowników stosuje do rejestracji dynamiki lotu motyli pułapki feromonowe.

 

 • Czy posiada Pan/i w sadzie pułapki feromonowe ?
  wykres_8

  Jedynie 27,3% ankietowanych korzysta z doradztwa w zakresie ochrony roślin, nawożenia oraz agrotechniki upraw sadowniczych.

 

 • Czy korzysta Pan /i z doradztwa ?wykres_9

  Ankietowani oprócz Carpovirusine Super stosowali inne środki ochrony roślin.

 

 • Jakie inne insektycydy stosuje Pan/i przeciwko owocówce jabłkóweczce ?
  wykres_10

  Większość ankietowanych stosujących insektycydy przeciwko owocówce jabłkóweczce deklaruje wykonywanie zabiegów przeciwko obu pokoleniom tego szkodnika.

 

 • Czy wykonuje Pan/i zabiegi przeciw obu pokoleniom owocówki jabłkóweczki ?
  wykres_11

  45,5% ankietowanych korzysta z systemu informowania o zagrożeniach w sadach typu SMS, e-mail, aczkolwiek robi to nieregularnie. Ankietowani często polegają na informacjach od sąsiada korzystającego z tego typu usług pochodzących z różnych źródeł (głównie firm-producentów).

 

 • Czy korzysta Pan/i z systemu infornacyjno-doradczego typu SMS lub e-mail ?
  wykres_12

  Spośród wszystkich ankietowanych 73% korzysta ze stron internetowych.

 

 • Z jakich źródeł internetowych Pan/i korzysta ?
  wykres_13
Powrót