Wirus CpGV jest pozyskiwany z zakażonych larw owocówki jabłkóweczki hodowanych w warunkach laboratoryjnych. W toku produkcji preparatu do zawiesiny wirusów dodaje się substancji zachęcających larwy do pobierania preparatu, ułatwiających wchłanianie wirusa w przewodzie pokarmowym, utrudniających zmywanie preparatu z powierzchni rośliny a także chroniących wirusy przed wpływem promieniowania UV. Dzięki unikalnej i opatentowanej metodzie produkcji otrzymujemy Carpovirusine Super – produkt wysoce zaawansowany technologicznie. Stała kontrola warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży pozwala nam mieć pewność, że do rąk klientów zawsze trafia produkt najwyższej jakości.

Powrót