carpovirusine

Carpovirusine Super to biologiczny środek owadobójczy zawierający entomopatogenicznego wirusa CpGV przeznaczony jest do zwalczania owocówki jabłkóweczki. Środek zawiera 1 x 1013 jednostek wirusa w litrze.

Carpovirusine Super w przeciwieństwie do standardowych preparatów chemicznych jest całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Jest to środek całkowicie selektywny – wirus CpGV atakuje tylko larwy owocówki i nie wpływa ujemnie na organizmy pożyteczne. W sadzie w którym stosowany jest Carpovirusine Super jest więcej owadów i roztoczy drapieżnych w porównaniu z sadami w których owocówka jabłkóweczka jest zwalczana metodami tradycyjnymi.

Mechanizm działania

Jaki jest mechanizm działania Carpovirusine Super ?

Carpovirusine Super jest preparatem o działaniu żołądkowym. Oznacza to, że zawarty w nim wirus aby zadziałać musi trafić do układu pokarmowego larwy owocówki. Dopiero w przewodzie pokarmowym następuje hydroliza (rozkład) otoczki wirusa w wyniku której uwalniane są wiriony, które wnikają do nabłonka przewodu pokarmowego larwy. Wystarczą dwie cząstki wirusa aby zainfekować młodą larwę. Po wniknięciu do komórek, wirusy intensywnie namnażają się, doprowadzając do rozpadu komórek do których wniknęły. Proces namnażania się wirionów w komórkach polega na wielokrotnej replikacji czyli powielaniu materiału genetycznego wirusa. Uwolnione po rozpadzie komórek liczne wiriony atakują kolejne tkanki i narządy larwy doprowadzając do jej śmierci w wyniku zakażenia ogólnoustrojowego.

Niezwykle istotny jest fakt, że larwy przestają żerować w krótkim czasie po infekcji. Ponieważ wiele larw pobiera cząstki wirusa przegryzając chorion (osłonkę jaja) w trakcie wylęgu, część z nich ginie zanim rozpoczną żerowanie na zawiązkach / owocach. Pozostałe larwy pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania na zawiązku / owocu, ale uszkodzenia skórki powstałe w wyniku wstępnego żerowania bardzo młodych larw szybko się zabliźniają i nie wpływają na jakość owoców.

cont_01

1. Granule wirusa są pobierane przez świeżo wylęgłą larwę
2. Hydroliza granul wirusa w układzie pokarmowym larwy w wyniku której uwalniane są wiriony
3. Pierwsze replikacje wirionów powodują zaprzestanie żerowania przez larwę
4. Wiriony intensywnie namnażają się w zainfekowanych komórkach
5. Larwa zamiera w wyniku zakażenia ogólnoustrojowego

Cykl rozwojowy owocówki
Jak produkowany jest carpovirusine ?

zalecenia stosowania

Uprawa Zwalczane
szkodniki
Maksymalna/ zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania Termin stosowania
Jabłoń Owocówka
jabłkóweczka
100 ml/100 m2 Pierwszy zabieg wykonać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza „czarnej główki”, BBCH 72-78); liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym

arysta

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybrać Carpovirusine ?

 • Carpovirusine Super w przeciwieństwie do standardowych preparatów chemicznych jest całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.

      Jest to środek całkowicie selektywny – wirus CpGV atakuje tylko larwy owocówki i nie wpływa ujemnie na organizmy pożyteczne. W sadzie w którym stosowany jest Carpovirusine Super jest więcej owadów i roztoczy drapieżnych w porównaniu z sadami w których owocówka jabłkóweczka jest zwalczana metodami tradycyjnymi.

Wyniki doświadczeń
 • Carpovirusine Super w przeciwieństwie do standardowych preparatów chemicznych jest całkowicie bezpieczny dla konsumenta.

     Preparat nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, bo nie zostawia szkodliwych pozostałości w owocach, a wirus CpGV jest wysoce specyfi czny i nie infekuje innych organizmów niż owocówka jabłkóweczka.

 • Carpovirusine Super jest dopuszczony do stosowania w sadach z IPO oraz ekologicznych.

     Ze względu na brak ujemnego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo dla konsumenta Carpovirusine Super może być polecony do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach, w których użycie standardowych środków chemicznych jest w różnym stopniu ograniczone.

 • Zastosowanie Carpovirusine Super w ciągu jednego sezonu ogranicza liczebność populacji owocówki jabłkóweczki w kolejnych sezonach.

     Zjawisko to spowodowane jest nie tylko zmniejszeniem liczby larw schodzących na zimowanie (tak jak w przypadku standardowych środków ochrony roślin). Część larw po pobraniu dawek subletalnych preparatu kończy rozwój, ale ich śmiertelność w trakcie zimowania jest wyższa, a te, które przezimują, będąc nosicielami wirusa, stają się źródłem wirusa dla kolejnego pokolenia. Biernymi nosicielami wirusa w tym przypadku są motyle, które nie są bezpośrednio atakowane przez CpGV, ale przyczyniają się do jego rozprzestrzenienia w populacji. W efekcie populacja szkodnika w sadzie ulega ograniczeniu i co roku wylatuje coraz mniej motyli.

Wyniki doświadczeń
 • Stosowanie Carpovirusine Super nie powoduje powstawania odporności.

     Prawidłowe i zgodne z zaleceniami stosowanie Carpovirusine Super nie powoduje powstawania odporności. W badaniach laboratoryjnych potwierdzono, że wielokrotne stosowanie preparatu nie tylko nie prowadzi do powstania odporności, przeciwnie – zwiększa podatność owocówki na wirusa granulozy.

 • Carpovirusine Super wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu larw owocówki jabłkóweczki ras odpornych na insektycydy z różnych grup chemicznych.

     W badaniach laboratoryjnych wykazano, że larwy owocówki pochodzące z populacji odpornych na standardowe preparaty chemiczne (regulatory wzrostu i rozwoju, pyretroidy i fosforoorganiczne) są wrażliwe na Carpovirusine.

 • Carpovirusine Super nie powoduje powstawania ordzawień na owocach odmian wrażliwych, np. Golden Delicious.
 • Carpovirusine Super może być stosowany jako uzupełnienie systemów dezorientacji feromonowej samców.

     W badaniach laboratoryjnych wykazano, że larwy owocówki pochodzące z populacji odpornych na standardowe preparaty chemiczne (regulatory wzrostu i rozwoju, pyretroidy i fosforoorganiczne) są wrażliwe na Carpovirusine.

Skuteczność działania

Jaka jest skuteczność Carpovirusine Super w porównaniu z standardowymi insektycydami ?

Carpovirusine Super jest równie skuteczny jak standardowe preparaty chemiczne stosowane w ochronie jabłoni przed owocówką jabłkóweczką. Warunkiem wysokiej skuteczności preparatu jest wykonanie zabiegu w zalecanym terminie co najłatwiej osiągnąć samodzielnie i systematycznie monitorując dynamikę lotów szkodnika w sadzie.

Dowiedz się więcej

Opinie sadowników

Podsumowanie ankiety Carpovirusine Super SC

Celem ankiety było poznanie spostrzeżeń i opinii sadowników na temat zastosowanego po raz pierwszy w Polsce biologicznego preparatu Carpovirusine Super…

wywiad_1Wywiad z Panem Januszem Andziakiem

25 czerwca 2009

Jest właścicielem 22-hektarowego gospodarstwa sadowniczego położonego w miejscowości Drwalew, w powiecie grójeckim. Od pięciu lat należy do grupy producentów owoców…

wywiad_2Wywiad z Panem Pawłem Prokopem

25 czerwca 2009

Pan Paweł Prokop zarządza 8 hektarowym rodzinnym gospodarstwem sadowniczym w Warce. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie jabłoni, które stanowią prawie całą…

wywiad_3Wywiad z Panią Ewą Palus

25 czerwca 2009

Prowadzi rodzinne gospodarstwo w Marysinie w gminie Fajsławice, położonej w centralnej części województwa lubelskiego. Całkowita powierzchnia upraw wynosi 18ha…

Etykieta rejestracyjna
Broszura Carpovirusine
Broszura sadownicza